گروه شخصیت شناسی آرمان یک مجموعه در حوزه ی شخصیت شناسی و روانشناسی می باشد که در سال 1392 توسط گروهی از فعالان در زمینه شخصیت شناسی راه اندازی گردیده است. ما در این مجموعه سعی می کنیم مقالات، تحقیقات و دوره هایی را جهت شناخت بهتر خود و دیگران به افراد مشتاق ارایه دهیم. در راستای دست یابی به هدف و انجام این مسئولیت به بهترین شکل ممکن ما همواره سعی در بهبود خدمات خود خواهیم داشت.

گروه مدیریت آرمان از تمامی عزیزان تقاضا دارد تا پیشنهادات و انتقادات خود را با این گروه در میان بگذارد تا به شعار

“راه ما ایجاد شناخت است، شناخت خود و دیگران، بطوریکه از یکدیگر درک شفاف تری داشته باشیم برای داشتن دنیایی زیباتر”.

دست یابیم.

با تشکر، گروه شخصیت شناسی آرمان

رضا مزروعی

شرکت هایی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم :

  • شرکت فناوران آیریس
  • موسسه زبان پردیس دانش
  • گروه توسعه پایدار مهراز
  • آژانس هواپیمایی ققنوس
  • شرکت آرشانیک آوید
  • گروه نرم افزاری پایتخت