, , , ,

شخصیت شناسی به روش DISC

آشنایی با ابزار  DISC

ابزار مدیریتی DISC  راهكاری مناسب برای بهبود عملكرد سازمان در جهت جذب، حفظ و نگهداری نیروهای كارآمد و توسعه رهبری در سازمان می‌باشد. این ابزار به مدیران سازمان كمك می‌نماید تا بتوانند رفتار خود و سایر افراد را در مدت زمانی بسیار كوتاه شناسایی نموده و ارتباطات درون سازمانی بین كارمندان و مدیران را بهبود بخشند. ابزار DISC گـزارش‌هـایی را ارائـه می‌نمـاید كه نـه تنها رفتارهای منحصربه‌ فرد شخص را ‌شناسایی می‌نماید، بلكه وی را در تغییر رفتارهای خود در شرایط مختلف به گونه‌ای راهنمایی می‌كند كه در ارتباط با دیگران به موفقیت بیشتری نایل گردد.

 

موارد استفاده DISC در سازمان‌ها

 • بهبود كار تیمی
 • استخدام افراد جدید در سازمان
 • حل و فصل تنش‌های درون سازمانی
 • افزایش میزان كارآیی افراد
 • تدوین استراتژی مناسب برای حفظ و نگهداری افراد كلیدی سازمان
 • توسعه رهبری
 • افزایش فروش
 • بهبود ارتباطات بین فردی
 • بهبود روابط خانوادگی
 • ….

کارمندان و مدیران سازمان می‌توانند با استفاده از گزارش برآمده از تست‌های ارائه شده در ابزار DISC، ارزیابی بسیار معتبری از رفتارهای سازمانی خود را در یک گزارش انفرادی ببینند. اطلاعات ذکر شده در گزارش فوق، دانشی را در اختیار مدیران و کارمندان یک سازمان قرار می‌دهد که موجب بالا رفتن سطح ارتباطات مؤثر آن‌ها شده و نیز ایجاد بینشی می‌نماید که توسعه پایدار سازمان را رقم می‌زند.  این گزارش در برگیرنده بخش‌های زیر می‌باشد:

 • خصوصیات و ویژگی‌های عمومی فرد
 • ارزش‌های فرد برای سازمان
 • بایدها و نبایدها در ارتباط با فرد
 • راهکارهایی برای ارتباط مؤثر با دیگران
 • محیط كاری ایده‌آل برای فرد
 • مدل‌های رفتاری طبیعی و تطبیق یافته فرد
 • نكات كلیدی انگیزشی
 • نكات كلیدی مدیریتی
 • زمینه های مناسب برای رشد

 

روائی و پایائی:

صحت این سیستم در پژوهش‌های متعددی که توسط شش موسسه تحقیقاتی معتبر انجام شده، در سطح گسترده مورد تایید قرار گرفته است. به عنوان نمونه تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۰۶ بر روی جامعه آماری ٧٥٣١٧مورد در دنیا توسط پروفسور پیتر کلاسن  تاییدیه صلاحیت دریافت نموده است.

 

مدل DiSC یکی از مدل های مطرح و محبوب در دنیا برای شناخت تیپ های شخصیتی می باشد. برای آشنایی اجمالی خوانندگان محترم وب سایت با این مدل  به تشریح این مدل می پردازیم.

DiSC  از چهار حرف : ( D ) تسلط- نفوذ، ( i ) تاثیر گذاری، ( S ) ثبات و ( C ) وظیفه شناسی ، تشکیل شده است . و بیانگر چهار تیپ شخصیتی بارز در این مدل می باشد . البته تیپ های شخصیتی بر اساس این مدل که برگرفته از مطالعات آقای یونگ می باشد بسیار زیاد می باشد ولی طبق مطالعات انجام شده پانزده  مدل بیشترین فروانی را داشته اند و از این پانزده مدل چهار مدل  D-i-S-C که مشخصه مدل های دیگر می باشند توضیح داده می شود .

 

تیپ شخصیتی D  یا Dominance به معنی تسلط یا نفوذ  ( یا افراد قرمز )

این افراد دارای ویژگی های ذیل می باشند :

خودمحور ، رک ، پرجرات ، قوی و نافذ ، خطرپذیر ، ماجراجو ، مطمئن به خود ، اهل رقابت ، سریع الفکر

تمایلات این افراد شامل موارد ذیل است :

 • حصول نتیجه در اسرع وقت
 • فعال کردن افراد و کارها
 • چالش پذیری و مقابله با مشکلات
 • اتخاذ تصمیم در اسرع وقت
 • جویا شدن از وضع موجود
 • کسب قدرت
 • مدیریت نمودن مشکلات
 • حل مشکلات

این افراد طالب محیطی هستند که در آن :

 • اقتدار و اختیار باشد
 • شهرت ، اعتبار و چالش باشد
 • فرصتهایی برای ایجاد دستاوردهای فردی وجود داشته باشد
 • گستره وسیع عملیاتی وجود داشته باشد
 • جوابها رُک و صریح بیان شوند
 • فرصتهایی برای پیشرفت فراهم باشد
 • کنترل و نظارت نباشد
 • فعالیتهای جدید و متنوع زیادی باشد

این اشخاص به افرادی با خصوصیات ذیل احتیاج دارند که :

 • نظرات موافق و مخالف را بسنجند
 • خطر را در نظر گیرند و محسابه کنند
 • جانب احتیاط را داشته باشند
 • یک محیط قابل پیش بینی طرح ریزی کنند
 • به دنبال واقعیات باشند
 • قبل از تصمیم گیری آنرا بسنجند
 • نیازهای دیگران را شناسایی کنند

برای موثرتر بودن،این افراد نیاز دارند که:

 • کارهای سخت به آنها واگذار شود
 • درک کنند دیگران به آنها نیاز دارند
 • فنون و روش ها را بر اساس تجربیات عملی پایه گذاری کنند
 • هر از گاهی شوکهایی را دریافت کنند
 • گروه آنها را بشناسد
 • دلایل خود را برای نتایج بیان کنند
 • از عوامل باز دارنده موجود آگاه شوند

تیپ شخصیتی i  یا Influence  به معنی تاثیر گذاری  ( یا افراد زرد  )

این افراد دارای ویژگی های ذیل می باشند :

شاد و سرزنده ,معاشرتی , قانع کننده , با حسن نیت , تاثیر گذار , دوست داشتنی, اجتماعی , بخشنده  , باوقار

تمایلات این افراد شامل موارد ذیل است :

 • تماس با مردم
 • ایجاد تاثیرات مطلوب
 • بلیغ و فصیح بودن
 • ایجاد محیطی با انگیزه
 • ایجاد شور و شوق
 • سرگم کردن مردم
 • داشتن نگاه خوش بینانه به افراد و شرایط
 • مشارکت در گروه

این افراد طالب محیطی هستند که در آن :

 • شناخت اجتماعی و عامه پسند وجود داشته باشد
 • شناخت عمومی از توانایی ها باشد
 • آزادی بیان وجود داشته باشد
 • ارتباطات دموکراتیک و مردمی باشد
 • محیط فارغ از کنترل و پرداختن به جزئیات باشد و همچنین فرصت هایی جهت بیان پیشنهادات باشد
 • فرصت هایی برای مربی گری و مشاوره باشد
 • شرایط کاری مطلوب حاکم باشد

این اشخاص به افرادی با خصوصیات ذیل احتیاج دارند که:

 • روی کارها تمرکز کنند
 • دنبال واقعیات باشند
 • رُک و صریح سخن بگویند
 • برای صداقت احترام قائل شوند
 • روش های نظام مند را توسعه دهند
 • ترجیح دهند به جای افراد با عوامل سرو کار داشته باشند
 • دارای رویکرد منطقی باشند
 • کار را شخصا تا پایان تعقیب نمایند

برای موثرتر بودن ، این افراد نیاز دارند که :

 • اگر Dیا s   پایین دارند زمان را کنترل کنند
 • تصمیمات هدفمند بگیرند
 • از تجربه عملی مدیریت استفاده کنند
 • واقع بینانه تر افراد را ارزیابی نمایند
 • اولویتها و ضرب العجلها را در نظر بگیرند
 • اگر Dپایین دارند با افراد ،  قاطع تر برخورد نمایند

تیپ شخصیتی S  یا Steadiness   به معنی ثبات  ( یا افراد سبز  )

این افراد دارای ویژگی های ذیل می باشند :

صبور ، وفادار، آرام ، خشنود ، راحت، تودار ،سنجیده، خوش برخورد ،خونگرم

تمایلات این افراد شامل موارد ذیل است :

 • انجام امور با آهنگی ثابت و قابل پیش بینی
 • دارای صبر و شکیبایی
 • گسترش مهارتهای خاص
 • کمک به دیگران
 • وفاداری
 • شنونده ای خوب
 • کنار آمدن با افراد هیجان زده
 • ایجاد محیط کاری هماهنگ و با ثبات

 

این افراد طالب محیطی هستند که در آن:

 • شرایط موجود حفظ شود مگر آنکه دلابلی برای تغیر وجود داشته باشد
 • روال روزمره و قابل پیش بینی حاکم باشد
 • عملکردشان مقبول واقع شود
 • حداقل اشتباه را داشته باشند
 • از افراد خالصانه قدردانی شود
 • گروهی آنها را بشناسند
 • روند کار استاندارد باشد
 • برخوردها و درگیری ها کم باشد

این اشخاص به افرادی با خصوصیات ذیل احتیاج دارند که :

 • واکنش سریع در برابر تغیرات غیر مترقبه نشان دهند
 • نسبت به ایرادات وظایف محوله واکنش نشان می دهند
 • در بیش از یک مورد از مسائل درگیر باشند
 • خود ارتقاء باشند
 • جهت تغییرات به دیگران فشار آورند
 • در محیط غیر قابل پیش بینی به راحتی کار کنند
 • در اولویت بندی کارها کمک نمایند
 • در روشهای کاری منعطف باشند

برای موثرتر بودن ، این افراد نیاز دارند که:

 • قبل از تغییرات با شرایط همراه شوند
 • به ارزش فرد اعتبار داده شوند
 • بدانند تلاش شخصی به چه میزان در تلاش گروهی سهیم است
 • همکارانی با شایستگی ها و صداقت مشابه داشته باشند
 • خلاقیتشان مورد تشویق قرار گیرد

 

تیپ شخصیتی C  یا Conscientious  به معنی وظیفه شناسی  ( یا افراد آبی  )

این افراد دارای ویژگی های ذیل می باشند :

کمال گرا, دقیق, حقیقت جو , نظام مند , اداب دان ,دارای استانداردهای بالا ,تحلیل گر ,حساس , جاافتاده

تمایلات این افراد شامل موارد ذیل می باشد :

 • پایبندی به دستورالعملهای کلیدی و استانداردها
 • تمرکز بر جزئیات کلیدی
 • تحلیل گرانه فکر کردن ، ارزیابی عقاید موافق و مخالف
 • سیاستمدارانه رفتار کردن با مردم
 • بکارگیری رویکردهای هوشمندانه و غیر مستقیم در برخورد ها و درگیریها
 • کنترل بر انجام دقیق امور
 • تحلیل منتقدانه کارها
 • بکارگیری روشهای نظام مند جهت شرایط و فعالیتهای گوناگون

این افراد طالب محیطی هستند که در آن:

 • انتظارات از عملکرد آنان به وضوح تعیین شده باشد
 • کیفیت و دقت اهمیت داشته باشد
 • جو فعال و جدی حاکم باشد
 • فرصت هایی برای نشان دادن مهارت ها موجود باشد
 • عواملی که روی عملکرد آنها تاثیر می گذارد کنترل شود
 • فرصت برای پرسیدن “چراها” فراهم گردد و شناخت مهارتها و دستاوردها عملی باشد

این اشخاص به افرادی با خصوصیات ذیل احتیاج دارند که:

 • کارهای مهم را واگذار کنند
 • سریع تصمیم گیرند
 • از خط مشی ها فقط به عنوان رهنمود استفاده کنند
 • با مخالفتها مصالحه کنند
 • شغلهای فاقد محبوبیت را مشخص کنند
 • مباحثات را شروع و آنرا پیش برند
 • افراد را به کار گروهی ترغیب کنند

برای موثرتر بودن، این افراد نیاز دارند که:

 • با دقت برنامه ریزی کنند
 • اهداف و توضیحات کار محوله را دقیق بدانند
 • برنامه ریزی جهت ارزیابی عملکردشان داشته باشند
 • بازخورد اختصاصی را از عملکرد خویش دریافت کنند
 • به ارزش های فردی به اندازه میزان دستاوردهایشان احترام گذارند
 • میزان تحملشان را در برخوردها و درگیرها بالا ببرند
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *