تئوری Framing Effect در تصمیم گیری

یکی از نکاتی که در مورد تصمیم گیری باید به آن توجه کرد مسئله Framing Effect  است. این مسئله بدینگونه مطرح می شود که افراد نسبت به اینکه اطلاعات چگونه به آنها ارایه می شود در مورد یک مسئله ی واحد تصمیمات متفاوتی می گیرند. این تئوری توسط آقایان Amos Tversky  و Daniel Kahneman ارایه…

جزئیات

خطاهای شناختی در روابط زوجین

۱.ذهن خوانی mind reading: فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی فکر می کنند. مثل : ” جواب سلامم را نداد ، پس حتما از دست من ناراحت است. ۲.پیش گویی  furtune telling : پیش بینی می کنید که حوادث آینده ، بد از آب در می آیند یا…

جزئیات

چرا ما از عکس خودمان خوشمان نمی آید ؟

چرا ما از عکس خودمان خوشمان نمی آید ؟ مطمئنا گر شما با خواندن موضوع تمایل پیدا کرده اید که ادامه مطلب را بخوانید، جزو اکثریت افرادی هستید که باید صد تا عکس از خودتان بگیرید تا از یکی از آنها خوشتان بیاید و پیش خودتان بگید آهان این خودمم! به نظر شما چرا اکثریت…

جزئیات