معرفی کتاب Think Twice: Harnessing the Power of Counter intuition

معرفی کتاب Think Twice: Harnessing the Power of Counter intuition هیچ فرقی نمی کند که شما در چه حوزه ای مشغول به فعالیت هستید، صنعتی، پزشکی و …. بعنوان یک فرد عمومی و یا یک رهبر سازمانی همیشه درگیر تصمیم گیری در مورد مسایل مهم و یا ساده خواهید بود، و نکته ی پر اهمیت…

جزئیات

اطلاعات دوردست

اطلاعات دوردست به تصویر نگاهی بیندازید ؟   برای کسانیکه برای اولین بار این تصویر را نگاه می کنند باید بگویم که این میزها دقیقا یکی هستند و این خطای ذهنی ماست که باعث می شود ما آنها را از لحاظ اندازه متفاوت ببینیم، و اما برای کسانیکه که با این نوع خطای ذهنی آشنا…

جزئیات

رای نه به شخص …

رای نه به شخص روزهای ملتهب، دقایق پر از نگرانی و اضطراب برای هر دو گروه. ساعات بسیار حساسی را گذرانیدم و در این بین تلاش های بسیار انجام شد تا نتایج دلخواه ملت بدست آید. چه بسیار زیبا قطرات کوچک با یکدیگر و با تشویق یکدیگر موج عظیمی را به راه انداختند، دیده شد…

جزئیات
مطالب آموزشی بیشتر